FUNDACIÓ

L’Associació de Veïns Vilatans de Breda va ser fundada a l’any 1990. Després de la redacció i aprovació del estatuts corresponents, es varen presentar, l’expedient i l’acte de constitució al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques va resoldre favorablement l’expedient i es va inscriure en el Registre d’Associacions de la Generalitat amb el número 1.779 de la Secció 1a. del Registre de Girona, el 21 de Juny de 1.990.

                                                        ELS FUNDADORS

                                                   Sr. Rogeli Argemí i Fuster
                                                   Sr. Miquel Casas i Alsina
                                                   Sr. Joan Serrat i Pascual
                                                   Sr. Josep Torrent i Massó
                                                   Sra. Montserrat Verjuan i Magem

 

 

 

 

                                     

Col·laboradors