FONT D’EN MINGO:   (Avinguda MN. PERE RIBOT)

 

DIUMENGE 3 D’OCTUBRE DE 1993   (ANY CULTURAL)
La font d’en Mingo es obra de l’artista de Breda, Sra. Mª Teresa Mas i està ubicada al començament de l’antiga Carretera de Riells, (avui Avgda. Mn. Pere Ribot) en el lloc on antigament hi havia els safareigs públics de Breda. El terreny va ser cedit a l’Associació de Veïns Vilatans de Breda, pels seus propietaris, la Sra. Rosa Carreras - Vídua de Domènec Vives - i el seu fill, Sr. Salvador Vives. Aquesta font és, (fins ara,) un dels projectes més importants de l’associació, doncs al ser de nova creació, va tenir un elevat pressupost. L’Ajuntament de Breda hi va contribuir amb el cost de tota la zona de jardins i els bancs. La resta de l’obra va ser a càrrec de l’Associació, amb el suport de moltes empreses, entitats i particulars. Al gener de l’any 1993, l’Associació de Veïns Vilatans de Breda fa donació de tot el recinte, a l’Ajuntament de la Vila, com a espai d’utilitat pública. La inauguració d’aquesta font  va coincidir amb els actes commemoratius del 925é aniversari de la consagració de l’església de Breda i l’homenatge a mossèn Pere Ribot.

FONT DE LA PLAÇA TRUNES:   (C/ CODOLS – C/ SANT SEBASTIÀ)

 

DIVENDRES  27 DE SETEMBRE DE 1996
La inauguració d’aquesta font restaurada, estava emmarcada dins d’un seguit d’actes organitzats amb motiu de l’homenatge a bredencs distingits i d’una exposició a la Casa de Cultura de “La Caixa”. El mural, que representa la figura de Sant Jordi, és original de la Sra. Anna Majò. Vàrem comptar amb el suport dels departaments de Cultura i Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i amb la col.aboració de “Gres Breda”  i així com de l’Ajuntament de la Vila i nombroses empreses de Breda.

 

 

 

 

 

Col·laboradors